Domov > Správy > Správy z priemyslu

Dospelí „ovládajú“ trh s hračkami v niektorých krajinách

2023-08-06

Nie je bežné, aby sa dospelí hrali s hračkami, no posledné trendy ukazujú, že sa to stalo novým trendom.

Trh s hračkami sa v niektorých ázijských krajinách rýchlo rozširuje a očakáva sa, že sa bude rozvíjať priemernou ročnou mierou rastu 20 %. Počet ochranných známok súvisiacich s hračkami na diaľkové ovládanie (ako naprrc drony) a akčné čísla sa v posledných rokoch neustále zvyšovali.

V niektorých krajinách Ázie môže nízka pôrodnosť viesť k nižšej spotrebe detských hračiek," povedal predstaviteľ KIPO. "Avšak s nárastom detských hračiek v niektorých krajinách viac spoločností zmení svoje obchodné stratégie, aby podchytili vznikajúce skupiny spotrebiteľov, čo tiež znamená, že odvetvie je ziskové.